Политика за поверителност

 1. Администраторът на домейна на уебсайта: www.retailmap.bg ("Уебсайт") е Колиърс Интернешънъл ЕООД, регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 121047004 ("Администратор").
 2. Администраторът спазва правата на хората, които използват Уебсайта ("Потребители") и следва Закона за защита на личните данни. С настоящото предприема конкретни действия като част от Политиката за поверителност, за да защити безопасността и поверителността на личните данни на Потребителите на Уебсайта.
 3. Администраторът на Уебсайта може да събира следните данни от Потребителите:
  • име и фамилия;
  • имейл адрес;
  • име на фирмата;
  • резултати от търсене;
  • адрес - информацията, която е резултат от правила за свързване в интернет, като IP адрес (и друга информация, съдържаща се в системните дневници), се използва от Администратора за технически цели;
  • файлове с "бисквитки" - това са малки текстови файлове, които Уебсайтът изпраща на компютъра на Потребителя за регистрация на своята онлайн дейност. Файловете с „бисквитки" могат да се използват за по-добро персонализиране на съдържанието на Уебсайта, подобряване на определени аспекти и използването им за регистриране на онлайн активността на Потребителя. Услугата на файловете с „бисквитки" може да бъде изключена в менюто за настройки на всеки уеб браузър, но някои от функциите на Уебсайта може да станат недостъпни. Когато Уебсайтът се разглежда от Потребителя, файловете с „бисквитки" се изпращат на компютъра на Потребителя или на всяко друго устройство, използвано от Потребителя за разглеждане на Уебсайта. Механизмът на „бисквитките" не се използва за получаване на информация за нашите Потребители или за проследяване на тяхното местоположение. „Бисквитките", използвани на www.retailmap.bg, не трябва да съхраняват лични данни или друга информация, събрана от Потребителите. Уебсайтът www.retailmap.bg използва следните бисквитки:
   Име Тип Цел
   hl постоянна Информация за избрания от Потребителя език
   policy_accepted постоянна Информация за приемане на правилата за „бисквитките"
   malls_view постоянна Информация за избрания изглед на страницата на моловете
   _cfuid постоянна Идентифициране на потребителския компютър в публични мрежи, за да се предпази от CloudFlare
   _ga постоянна Проследяване на потребителските движения в сайта с инструмента Google Анализ
  • информация в дневниците - когато Потребителят осъществи достъп до Уебсайта с уеб браузър или приложение, сървърите на Администратора автоматично регистрират определена информация, която може да съдържа заявка, вид взаимодействие със Сайта, IP адрес, вид на използвания уеб браузър, език на уеб браузъра, дата и час на изпратената заявка и поне един файл с „бисквитка", който позволява да се идентифицира недвусмислено уеб браузъра или Потребителския профил.
 4. Личните данни, споменати по-горе, могат да бъдат използвани от Администратора за:
  • да предоставят достъп до Уебсайта;
  • да предоставят на Потребителя информация и други материали за изтегляне, относно услугите, предоставяни от Администратора;
  • провеждане на вътрешно проучване с цел подобряване на Уебсайта и други продукти и услуги, предлагани от Администратора;
  • да изпраща на Потребителя бюлетини и маркетингова информация за продукти и услуги на Администратора;
  • да поддържа кореспонденция между Потребителя и Администратора относно използването на Уебсайта от Потребителя.
 5. С оглед доверието, дадено на Администратора от Потребителите, Администраторът е наясно с отговорността за защита на поверителността на Потребителите. Предвид гореизложеното, Администраторът информира за вида на личните данни, които ще се събират от Потребителите, които разглеждат Уебсайта, и с каква цел. Администраторът трябва да използва подходящи мерки за сигурност, за да защити личните данни от неоторизиран достъп, от разкриване или изтриване. Тези мерки са: вътрешен контрол за събраните данни, процедури за съхранение и защита на данните, мерки за сигурност, включително подходящи алгоритми за кодиране и физически мерки за сигурност, които защитават неоторизирани лица от получаване на достъп до компютърните системи, където горепосочените данни се съхраняват под надзора на Администратора.
 6. Достъпът до личните данни на Потребителите, събрани от Администратора, е ограничен до избраните от Администратора служители, за които този достъп е необходим за поддържане и обработка на тези данни съгласно Закона за защита на личните данни. Тези служители са обвързани с Политика за поверителност и в случай на нарушение на тази политика тези служители подлежат на съответните дисциплинарни мерки, използвани в организацията на Администратора.
 7. Администраторът предоставя на Потребителите на Уебсайта достъп до техните лични данни и възможност за коригиране и изтриването им по искане на Потребителя. За целта Потребителят може да се свърже с Администратора на следния имейл адрес: bulgaria@colliers.com или по пощата на следния адрес: Колиърс Интернешънъл ЕООД, бул. „Цариградско шосе" 115K, вх. Б, ет. 7 пощенски код 1784 гр. София.
 8. Администраторът постановява, че Политиката за поверителност може да бъде променена. Правата на Потребителите, произтичащи от Политиката за поверителност, не се ограничават без изричното съгласие на Потребителя. Всички промени в Политиката за поверителност ще бъдат публикувани на Уебсайта и всички значителни промени ще бъдат съобщени от Администратора по допълнителен начин (в случай на промяна на определени услуги чрез известие по имейл).