Условия за ползване

§ 1 Общи условия

 1. Правила и регулации („Правила") описват функционирането и начина на използване на уебсайта на адрес www.retailmap.bg("Уебсайт"). Условията на Правилата са единственият източник на права и задължения за тези, които използват Уебсайта, без да се засягат условията, регламентирани от задължителните правни норми.
 2. Администраторът на уебсайта е Колиърс Интернешънъл ЕООД, регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 121047004 ("Администратор").
 3. Уебсайтът е интернет платформа, предназначена да предоставя информационни услуги (информация за пазара на недвижими имоти чрез проектиране на уебсайтове, автоматично или по искане на потребителя) и други услуги, описани тук.

§ 2 Правила за функционирането на уебсайта и използване на ресурсите му

 1. Използването на Уебсайта от Потребителите е безплатно.
 2. Уебсайтът се използва за публикуване на информация за пазара на недвижими имоти и услугите, предлагани от Администратора. Услугите, предлагани на уебсайта, са:
  • оферти за отдаване под наем на търговски обекти, предлагани чрез Уебсайта, с възможност за подаване на директно запитване;
  • изпращане на запитване за брокерски или други услуги.
 3. Уебсайтът е предназначен за Бизнес потребители (т.е. потребителите, които използват корпоративни имейл адреси).
 4. Използването на ресурсите на Уебсайта от страна на Потребителя в никакъв случай не означава покупка на права върху материалите и информацията, съдържаща се в тях.
 5. Администраторът трябва да провери всички данни, налични на Уебсайта, с дължимата грижа, въпреки това данните могат да се различават от действителността. Съгласно по-горе споменатото, Администраторът не поема отговорност за надеждността и автентичността на данните, съдържащи се на Уебсайта. Потребителят трябва да провери данните, получени от Уебсайта, преди да вземе решение въз основа на тези данни, по-специално на бизнес решения.
 6. Администраторът не носи отговорност за прекъсвания на достъпа до Уебсайта. Администраторът е упълномощен да преустанови дейността на Уебсайта във всеки един момент, без предупреждение за причината за това действие. Администраторът си запазва правото да извършва поддръжка на системата, което може да причини неудобство или да попречи на използването на Услугата. Сроковете на тези работи и очакваната им продължителност се публикуват на Уебсайта.
 7. Ако нарушение от страна на Потребител на тези Правила нанесе някаква вреда на трето лице или на Администратора, Потребителят е длъжен да поправи такива вреди.

§ З ащита на личните данни

 1. Администраторът е длъжен да защитава личните данни на Потребителите.
 2. Потребителят изпраща формуляр за контакт на Администратора, с който автоматично приема политиката на Администратора за обработка на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни.
 3. Потребителят има право да разгледа личните си данни във всеки един момент. Освен това Потребителят има право да променя данните си или да изисква тяхното изтриване. По искане на Потребителя, изпратено до Администратора на имейл адрес bulgaria@colliers.com, Администраторът ще коригира данните, подадени от Потребителя, или ще премахне профила на Потребителя от Уебсайта. Личните данни на Потребителя, чийто профил е премахнат, се заличават от Администратора.

§ 4 Отговорност на Администратора

 1. Администраторът не е отговорен по какъвто и да е начин за действия или решения, взети от Потребителя след неговото / нейното използване на Уебсайта и неговите ресурси, и не носи отговорност за последствията от използването на информация, получена от Потребителя чрез Уебсайта.
 2. Администраторът не носи отговорност за каквито и да е ограничения на достъпа от техническото естество или друг вид прекъсване, които изключват или затрудняват използването на уебсайта.

§ 5 Валидност на правилата и промените в тях

 1. Правилата са валидни от момента на публикуването им на Уебсайта. Администраторът си запазва правото по всяко време да въвежда промени в Правилата.
 2. Всички промени в Правилата стават валидни от момента на публикуването им на Уебсайта. Всеки Потребител, който желае да използва ресурсите на Уебсайта, декларира, че (i) е запознат с Правилата, (ii) одобрява съдържанието на Правилата и (iii) се съгласява да спазва разпоредбите му.

§ 6 Заключителни разпоредби

 1. Всички жалби, свързани с неправилно функциониране на уебсайта, се изпращат на имейл адрес bulgaria@colliers.com
 2. Всички въпроси, които не са регламентирани тук, се уреждат от разпоредбите на българското законодателство.